Mỗi người có mỗi không gian riêng, có mỗi cuộc sống riêng không ai có thể bắt ép ai được. Thậm chí trong gia đình của tôi thì tôi vẫn có 1 góc phòng thật đẹp do chính tay mình tự tay thiết kế. Từ chiếc giường ngủ chiếc gương hay dán tường đều 1 tay tôi tạo ra. Mới đây tôi có mua thêm thảm lông trải bàn trang điểm hỗ trợ thêm cho bàn trang điểm.

Đừng bỏ qua thảm lông trải bàn trang điểm Văn Thành nhé: https://vanthanh.net/tham-long-trai-ban-trang-diem

Từ khi sở hữu thảm xong căn phòng như được đầy đủ hơn, không còn cảm giác thiếu gì đó nữa. Thật lòng không tin được là tôi biết đến Văn Thành hơi muộn nên không làm nó hoàn hảo từ đầu.Add a comment...
Your name:
Your e-mail:

About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now