Đông trùng hạ thảo nguyên con chính phẩm từ Tây Tạng
Đông trùng tự nhiên sống ở những vùng cao nguyên Tây Tạng, Vân Nam, Thanh Hải, Tứ Xuyên,… của Trung Quốc, có độ cao khoảng 4.500m. Nơi đây khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ giữa ban đêm và ban ngày cách nhau hàng chục độ. Mùa đông, ban đêm nhiệt có thể lạnh đến âm 40 độ, tuyết phủ trắng cả cao nguyên. Cùng tìm hiểu thêm thông tin về con đông trùng tây tạng tại link https://dongtrungtaytang.com.vn/con-dong-trung-ha-thao-tay-tang


Add a comment...
Your name:
Your e-mail:

About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now