La mítica gerra de cervesa dels anys 50 (Moritz) trobada al fons d'una escletxa de roca al mig de la cresta NO de Vallhivierna (pujant per la cresta O de la Tuqueta dels Muyidós exactament). Després de netejar la ronya incrustada.


One comment

same uec gràcia August 02, 2016, 05:53 PM
Que m'expliquin qui porta una gerra vintage a una cresta, en una zona d'escalada, o es va portar a l'època? I per a què? Per a buidar l'ampolla a la gerra en comptes de beure a morro?
Add a comment...
Your name:
Your e-mail:

About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now