Group for the people who adore the infinity and beauty of the Sky


7 comments so far...

Gergana Vasileva April 12, 2007, 05:22 PM
Чудесни лъчи си хванал, Ники!
Сякаш кораб от чужда планета наминава да хвърли лежерен поглед над руините на един забравен отдавна свят и да изпрати лъч надежда над скалните отломки на древните идоли...
Nick Angelow April 14, 2007, 11:16 AM
Благодаря,
но се чудя дали ги имаше, когато снимах, че нещо нянам спомен дали ги имаше и във визьора на апарата.
Gergana Vasileva April 14, 2007, 12:31 PM
Вярвай им(му)! Имало ги е със сигурност! А и очичките са ми съвсем в ред, да знаеш :*)
Nick Angelow April 16, 2007, 07:46 AM
Че аз не съмнявам в твоите очи, а в моите. И в нещото, което обработва информацията от тях.
anita April 16, 2007, 09:37 AM
hehehe.....
Great, very good Shot !!!
Gergana Vasileva April 16, 2007, 10:15 AM
И аз не се съмнявам в твоите, а и я, погледни "нещото" на какъв psychedelic landscape ги е закотвило!;о)
Nick Angelow April 16, 2007, 01:01 PM
thank you, sis :)

случайно, много случайно.

About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now