Đơn vị DUY NHẤT tại Việt Nam tự thiết kế & sản xuất các mẫu Quạt theo Ý tưởng riêng. Với việc đầu tư cổ phần vào nhà máy tại Đài Loan, MR.VŨ luôn luôn chủ động áp dụng công nghệ tiên tiến, và điều chỉnh phù hợp nhất vào các sản phẩm của mình để đáp ứng tốt nhất tới nhu cầu sử dụng của người Việt. Mỗi mẫu Quạt của MR.VŨ đều mang 1 cái tên có ý nghĩa, khơi gợi về truyền thống văn hoá Việt Nam.
Liên hệ với chúng tôi qua :
Website : http://mrvu-fan.com/
Các Mxh của chúng tôi :
Pinterest : https://www.pinterest.com/mrvufan886
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCzj46j4tS_GRbFWHpb3Us2Q/
Twitter : https://twitter.com/mrvufan886
Địa chỉ : Số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Email: dang.vu@mrvu-fan.com


Add a comment...
Your name:
Your e-mail:

About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now