Det kæmpe containerskib Northern Vitality forlod St. Bededag kajen ved Kattegat Silo efter godt et års i Frederikshavn.
I godt et år har Northern Vitality været "parkeret" i Frederikshavn. Det har skæppet godt i kassen hos Frederikshavn Havn, men lejerne i Kattegat Siloen er givetvis glade for at slippe af med det store containerskib.
Jeg fulgte den, da den i sin tid ankom til Frederikshavn, og jeg fulgte den, da den i dag tog lods ombord og blev slæbt på reden for selv ved egen kraft at sejle mod Tyskland.

Med stor hjælp fra bl.a. Frederikshavn Havn og Restaurant Frank's på Toppen af Kattegat Siloen fik jeg disse skud i dag - lidt over kl. 12.00.

Stena Danica er lige ankommet. Lodsen vælger at trække Northern Vitality ud i Kattegat, hvorefter man vender den rundt i retning next stop Tyskland.

Ingen, som kender mig, er i tvivl om, at jeg brander for digitale billeder og heraf er måske to-tre maritime skud, som jeg kun kan tage og har kunnet tage med støtte fra FME, Kattegat Siloen, Orskov, Restaurant Franks, Martec og ikke mindst Frederikshavn Havn.

Jeg håber og tror, at min store samling af billeder giver disse forbindelser reklame tilbage. Jeg ved det, og jeg ved, at mange af mine billeder i dag ligger hist og pist i det maritime miljø ude i cyberspace, hvilket bl.a. er mit formål.

At tage billeder til skrivebordsskuffen kan alle. Det er ikke mit formål - se blot hos FME og Kattegat Siloen plus naturligvis på www.gydum.com under nye billeder eller maritime billeder.

Jeg tager billeder for at glæde andre og eventuelt fortælle en historie, som ellers ikke kommer ud - og så på grund af nysgerrighed!

Keld Gydum
Boldværksmatros
-
In English:
In just over a year, the Northern Vitality been "parked" in Frederikshavn. It has bushel of good in the box at Frederikshavn Harbour, but the bearings in the Kattegat silo are certainly glad to get rid of the large container.
I followed it when it's time arrived in Frederikshavn, and I followed it as it currently trains pilots aboard and was dragged to the nest for itself under its own power to sail against Germany.

With great assistance from inter alia Frederikshavn Port and Restaurant Frank's on top of the Kattegat silo I got these shots today - a little over at. 12:00.

Stena Danica has just arrived. The pilot chooses to withdraw Northern Vitality into Kattegat, where after turning it around towards next stop Germany.

Nobody who know me are not sure that I joke for digital images and this is maybe 2:00-3:00 maritime shot, which I can only take and was able to take with support from FME, Kattegat silo, Orskov, Restaurant Franks, Martec and not least Frederikshavn Harbour.

I hope and believe that my vast collection of images provides these links advertising back. I know it and I know that many of my pictures today are here and there in the maritime environment out in cyberspace, which include is my purpose.

To take photos of the desk drawer, all. It is not my purpose - just look at the FME and the Kattegat silo plus of course www.gydum.com taking new pictures or maritime images.

I take pictures to please others and possibly tell a story that would not come out - and then because of curiosity!

Keld Gydum
Bold sailors Works

1 2 Next
(43 photos in total)


Add a comment...
Your name:
Your e-mail:

About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
RSS Feed
Subscribe to these photos in an RSS reader
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now

See also