Verdens Største Hydralik - Flydekran bygges pt. hos Orskov Yard Frederikshavn - Denmark
Jeg har forsøgt de seneste dage at følge Kæmpe Flydekranen Samson af Grenå - deres Arbejde med at få placeret den nye Flydekrans 4 60 meter lange ben i Dok 3 hos ORSKOV Yard Frederikshavn.
Man tager en ældre Kranplatform .. og bygger den totalt om Platformen heddet WIND og ejes af Firmaet bag SAMSON hvis Reder bor i Hobro ...
Hvert ben måler 60 Meter og er kørt af Landevejen om natten fra et sted i Sønderjylland hvor de er blevet forlænget de vejer hver 65 Ton ... .
LIge nu mangler man at placere de sidste 2 Ben .... hvilket man nok venter stille vejer til og så venter man til der er stille for Færger i Frederikshavn Havn .. hvilket skyldes mine aftebilleder med det første Ben ...
Men spændene er det ... - den færdige WIND skal bruges mig bekendt til Vindmølle Industrien ...
-
English:

World's Largest Hydralik, - floating crane built pt. with Orskov Yard Frederikshavn - Denmark

I have tried in recent days following the giant floating crane Samson of Grenaa - their work to push the new floating wreath 4 60-meter leg in Doc 3 with ORSKOV Yard Frederikshavn.
You take an older crane platform .. and based on the total platform been called WIND and owned by the company behind SAMSON whose owner lives in Hobro ...
Each leg measures 60 feet and is driven by road at night from somewhere in Jutland where they were extended they weigh each 65 Ton ... .
Right now there are shortages of placing the last 2 legs .... which one might well expect still considering and waiting so get to the place of Frederikshavn Ferry Port .. due to my aftebilleder with the first leg ...
But spreads it ... - The ex-WIND to use my knowledge to DWIA ...

1 2 Next
(49 photos in total)


2 comments so far...

Jesper C. O. Mortensen March 21, 2011, 06:10 PM
Hej Hr. Gydum

Tak for din hilsren på min hjemmeside www.j-com.dk
det er da osse en fin side du har dig og nogle fine billder af "Wind". ja det er indenfor offshore vindmølleindustrien den arbejder. jeg var selv styrmand om bord på "Wind" i 1½ år, også under ombygningen. lige nu er jeg dog i et andet rederi der hedder CT Offshore på deres kabelskib "Nico".
Rederiet hedder DBB Jack-Up A/S og er et søsterrederi til Dansk bjergning og bugsering der har til i Aarhus.
Den kran Wind fik monteret var/ er verdens største mobilkran lavet af Liebherr (LTM 11200)
MVH
Jesper Mortensen

Keld Gydum March 21, 2011, 06:50 PM
Hej Jesper Mortensen ....

Jeg har faktisk skrevet med DBB men måske ikke fået den tilbagemelding jeg havde regnet med ... sådan er det ... men ellers er det en hobby og det er en spændene hobby.
Mine billeder på google af M/Y ECLIPSE er gået Verden over det har været sjovt, denne side er faktisk bedre end Google denne er mere International og jeg kommer langt mere rundt ... så bruger jeg ShipSpotter - jeg lytter til Skibs VHF - Er Radioamatør og arbejder på min egen AIS ... sjovere end at slå op på nettet .... Har haft AIS oppe og køre og kunne herfra se færge på den anden side af Anholt - det arbejder jeg på ...
Hygge fra Keld i Frederikshavn
Manisk Foto Amatør ud i bla. det Maritime ...
Har også mulighed for at bruge NORDJYSKE ONLINE og gør det gerne ... Vejret TV2 og www.1234.dk .... ren Hobby

Add a comment...
Your name:
Your e-mail:

About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
RSS Feed
Subscribe to these photos in an RSS reader
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now

See also