Biler - Biler - Biler .......
Som andre "Drenge" kan jeg ikke stå for Special Biler - det kan være Modeller - Typer - Farver og Dekorationer m.m. Når der er billeder hvor hele biler ikke er med skyldes det udstillinger ... jeg gider ikke se billeder af halve Biler bag den jeg har mest lyst til ... så hellere klippe dem ud og gå tæt på detaljer ... der er intet så dræbende som bil på bil på bil ... det ødelægger for mit vedkommende billederne helt og de bliver rodet .... ! Inde i alle rigtige Mænd biller jeg mig ind der er en lille dreng ... det er der inde i Mig og netop Biler og Tog kan finde den del af mig frem .... ;o)
-
In Google English: Like other "boys" I can not stand for Special Vehicles - it can be Models - Types - Colors and decorations etc. When there are images where all cars are not the result of the exhibitions ... I do not want to see pictures of six cars behind the one I feel like ... would rather cut them off and walk close to the details ... there is nothing so deadly as car on car on car ... it destroys, for my part the pictures and they are quite messy .... ! Inside all real men beetles I myself is a little boy ... it is inside me and just cars and trains and engineering may find that part of me .... ; o)

(4 photos in total)


Add a comment...
Your name:
Your e-mail:

About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
RSS Feed
Subscribe to these photos in an RSS reader
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now

See also