circuit, circuit, circuit........................


11 comments so far...

Gergana Vasileva January 18, 2007, 08:51 PM
...кръговрат...:)
istoyanov January 18, 2007, 08:55 PM
... с череп рогат;)
Gergana Vasileva January 18, 2007, 08:59 PM
...под дънер чепат :)
istoyanov January 18, 2007, 09:03 PM
... а листата шумят...
Gergana Vasileva January 18, 2007, 09:04 PM
... там, де мъхове спят ...
dedov January 19, 2007, 07:49 AM
пък някои не спят,

рими редят

за сложния свят,

как рога, косми и цвят

безспир се въртят

в кръговрат, кръговрат...
anita January 19, 2007, 12:16 PM
...но фотографите бдят...
dedov January 20, 2007, 04:58 PM
и без цел, и без път

из горите се врът

снимат кокал без плът.

Дe ли им е умът?
Gergana Vasileva January 20, 2007, 09:22 PM
Спрял се е на кръстопът
че романтичните сме кът
Дето щракаме под (и над) път
Та хубавите снимки се множат...:)
dedov January 22, 2007, 08:04 AM
Епитафия на фотография

Гора зелена, череп бял -
па се чудиш какво ли тука има,
че не един поет е разпял
свойта лира в стройна рима.
Гергана първа рече да запее
и вирусът разнесе се навред.
Дори адаша щом иска де излее
свойто верую като поет.
(а направо туй ни шашардиса!)
и почна се една тирада...
и кака Ани даже писа,
и аз реших да се обадА
НО, КАЗВАМ СТИГА!
стига вече - има снимки по-добри!
Кой не вярва да погледне
например наште планини!
С чест измина своя път
тази скромна фотография.
Нека коментарите да спрът -
Аз и турих ЕПИТАФИЯ!!

anita January 22, 2007, 09:03 AM
ГЕНИАЛНО !!!
Ето до къде ни Води
нещо,което се нарича - Хоби !!!
Не мога аз да се позная ,
не искам тук да бъде края !!!
Не се гаси-туй що не гасне,
Меракът даже ще порасне.....
по чудото голямо-Фотография -
Тя има Вече нашата Симпатия !!!
Add a comment...
Your name:
Your e-mail:

About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now