Dimissionsfest
Bo Dennis Nielsen: skriver

Fredag 25.01.2013 kl. 16:30 var der dimissionsfest på “Pædagoguddannelsen København” På strandvejen i Hellerup og vores datter: Rikke modtog sit uddannelsesbevis på at hun er bachelor i pædagogik.

Der var taler og fællessang og skolens kor sang og undervisere sang.

Der var herefter reception i skolens fine, gamle hovedbygning.

Senere var der middag, men kun for dimittere, men jeg fik nogle billeder af salen, inden middagen.

1 2 Next
(50 photos in total)


About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
RSS Feed
Subscribe to these photos in an RSS reader
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now