Leif bork: Går på pension - 2012
Bo Dennis Nielsen: skriver:

Disse billeder er fotograferet, til Leif Bork Hansens: afskeds arrangement: Søndag 2. September

Præsten: Leif Bork Hansen fyldte 70 år den 3. August 2012 og gik på pension,
Søndag den 2. September, kort før han kunne have haft 30 års jubilæum ved Lyngby kirke.

Kl. 10:30 var der afskedsgudstjeneste, der på grund af den igangværende total renovering af Lyngby kirke, blev afholdt i den midlertidig indrettede kirke sal, i Lyngby sognegård. Der var mødt langt flere mennesker end lokalet kunne rumme, men mange stod trofast i gang arealerne under hele gudstjenesten. Efter prædiken, holdt Leif Bork Hansen en kort tale, hvor han takkede menighed, menighedsråd, kirkekontor, og præste-kollegaer: for et fantastisk godt samarbejde gennem alle årene.

Efter gudstjenesten var der reception i et stort telt, i haven bag sognegården, hvor menighedsrådet bød på mad og drikke. Der deltog omkring 250 mennesker i receptionen.
Der blev holdt tale af menighedsrådets formand: Peter Schmidt, samt: Provst: Eigil Saxe, der sammenlignede Leif med et ”Fyrtårn” og et forbillede på en præst.
Flere af de flygtninge som Leif Bork, havde hjulpet, under Balkan krigen, helt tilbage i begyndelsen af 1990`erne´ var også kommet, for at give Leif et ord og et par sange, med på vejen.
Mange af flygtningene fra dengang, er i dag højt uddannet og velfungerende borgere i det Danske samfund og de har fået børn og børnebørn, der er vokset op i Danmark, men historien om: “Præsten fra Lyngby“ der dengang, hjalp, hvor deres liv var mest kaotisk, vil blive genfortalt og leve videre i generationer….

Caroline Amalie koret sang et par værker, hvor det ene var skrevet af Leif Bork, selv.
Koret ledes af: Sune Kaat, der gennem mange år har, selv har været, korsanger i Lyngby kirkekor.

Til trods for at Leif Bork, officielt er gået på pension, havde alle en stærk fornemmelse og håb om: at det nok ikke bliver det sidste at man har set til ham i Lyngby kirke

1 2 Next
(66 photos in total)


About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
RSS Feed
Subscribe to these photos in an RSS reader
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now